vrijdag 23 december 2016

Nestje Ordinary Love 1-2 weken

Wat een heerlijkheid is het....
Als we boven de softbench hangen, kijken ze
alweer naar ons... zo lief!
Catlin is een lief moedertje en de kids 
groeien als kool.


Oliza
 Oleo

O'Lilly
Odette
Oliza
O'Lilly
O'Lilly
Oleo
O'Roy
 Onya
Onya
 Onya
 Odds
 Odds
Onder: Odette, Onya en Oleo
Boven: O'Lilly, O'Roy, Oliza en Odds
 Oleo
 Oleo
Oliza
 Odds
 Onya
 Onya en O'Roy

 Odette en Oliza
 Odette

Boven: Odds en Onya
Onder: Odette, Oleo, O'Lilly en O'Roy
papa Cham is nieuwsgierig
 Odette en O'Lilly
 Onya en O'Roy
Oleo
 Oliza
Onder: Odds, Odette, Oliza
Boven: O'Roy, O'Lilly, Oleo en Onya

O'Lilly en O'Roy
 Oliza
 Oliza
 Oliza en Oleo

Oliza
Oliza

Oliza, Onya en O'Lilly
Onder Oliza en boven O'Lilly
Odette, O'Roy, Odds, Onya, Oliza
Onder: Odds

 O'Lilly


 Oliza  O'Lilly
 O'Roy
Odds
Odette
 Oleo
 O'Lilly
Onya