dinsdag 13 januari 2015

Update kittens 9-10 weken

Wat gaat het snel met de Hartenbrekertjes....
Verleden week zijn ze voor de eerste keer naar
de dierenarts geweest voor hun check 
(allemaal oke!) en eerste enting......

Higgings, Hankey, Hope, Hindi en Hugs 
hebben hun gouden mandje gevonden.
Hailey blijft bij ons wonen!!!
Haya zoekt nog personeel.

 Hindi


 Hindi

 Chanty moedert over de kittens... zo lief
Hankey

 Higgings


 Hankey

Haya en Hope


 Hope en Hankey

 Haya en Hugs

 Hankey

 Haya

 Hindi Hankey en Hailey


 Hindi

 Hankey en Hailey
 Hope

 Hailey en Hugs

 Hope

 Higgings

 Haya

 Higgings en Hailey

 Haya, Hailey en Caya

 Hailey

 Hankey en Hope

 Hailey

 Hope

 Hankey

 Hugs

 Higgings

 Hope

 Hankey en Hope

 Higgings en Hindi

 Haya

 Hindi, Haya, Hugs, Higgings en Hankey Hailey

 Hugs


 Hindi

 Hindi, Hugs en Higgings

 Hope

 Higgings, Haya en Hindi

 Hope


 Haya en Hailey


 Hugs


 Hindi, Haya en Hailey


 Hankey, Hindi, Haya, Hailey en Higgings


 Hankey